Novice

Očetovski dopust po novem daljši za 5 dni

Očetovski dopust po novem daljši za 5 dni

Z novim letom bo plačani del očetovskega dopusta podaljšan iz sedanjih 15 na 20 dni. Kot določa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, bo v prihodnjih letih plačani očetovski dopust, ki je neprenosljiva pravica očeta, postopoma podaljšan na 30 dni. Zakon še ni popolnoma v veljavi, ker je njegovo izvajanje vezano na rast BDP.

Kot doslej, bo lahko oče prvih 15 dni plačanega očetovskega dopusta koristil do 6. meseca otrokove starosti. Preostalih 5 dni bo lahko koristil do 12. meseca otrokove starosti. Zakon omogoča koriščenje v obliki polne ali delne odsotnosti od dela ter po dnevih.

V primeru, da bo oče koristil materinski dopust, ne bo upravičen do očetovskega dopusta. V primeru posvojitve, službene odsotnosti ali ko je otrok v bolnišnici ali zavodu, je dopust mogoče razporejati bolj fleksibilno glede na otrokovo starost.

Še naprej imajo očetje pravico tudi do dela očetovskega dopusta, ki je neplačan oz. država zanj krije socialne prispevke odmerjene od minimalne plače. Doslej so imeli očetje pravico do 75 dni tega dopusta, po novem letu pa se bo obdobje skrajšalo na 50 dni, ki jih bo oče moral izkoristiti v obliki polne odsotnosti od dela do 3. leta otrokove starosti.

Zakon določa, da ima razen očeta pravico do očetovskega dopusta materin zakonec, materin zunajzakonski partner in partner, partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti ali druga oseba, ki dejansko neguje in varuje otroka.