Novice

Očetovski dopust po novem – vprašanja in odgovori

Očetovski dopust po novem – vprašanja in odgovori

Podajamo pregledna pojasnila k spremembam na področju očetovskega dopusta. Po novi ureditvi, ki velja od 1.1.2016, se je plačani del očetovskega dopusta podaljšal iz 15 na 20 dni na račun skrajšanja neplačanega dela. Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1. 1. 2016). Dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta pa lahko koristijo tudi očetje, ki so v preteklosti že izrabili 15 dni plačanega očetovskega dopusta, niso pa še v celoti izrabili pravice do neplačanega dela in njihov otrok ni starejši od treh let.


Kako dolgo traja očetovski dopust?

70 koledarskih dni.

Kdo je upravičen do očetovskega dopusta?

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva. Ne glede na to, lahko očetovski dopust, če ga oče ni izrabil, pod enakimi pogoji izrabijo tudi:

  • druga oseba ter materin zakonec, materin zunajzakonski partner in partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki dejansko neguje in varuje otroka;
  • zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust.

Kakšne prihodke med očetovskim dopustom zagotavlja država?

Od 70-ih dni očetovskega dopusta je 20 dni plačanih, saj zanje država zagotavlja očetovsko nadomestilo, ki se izračuna na podlagi plače vlagatelja za preteklih 12 mesecev. Preostalih 50 dni je neplačanih oz. država zanje zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Kdaj lahko izrabim očetovski dopust?

Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2016 pa ima oče pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga izrabi v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 50 dni, za katere so plačani prispevki le za socialno varnost, lahko oče izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Ali sem upravičen do dodatnih 5 dni očetovskega dopusta, če sem očetovski dopust v preteklosti že koristil?

Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so upravičeni tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso uveljavljali ali niso v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta. To so očetje, ki imajo v odločbi priznano pravico do neplačanega očetovskega dopusta in niso izkoristili več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta ali očetje, ki lahko pravico do neplačanega očetovskega dopusta še zahtevajo z vlogo. Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, nova ureditev ne velja.

Do kdaj lahko koristim dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta?

Dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta po novi ureditvi lahko očetje koristijo dokler otrok še ni končal prvega razreda osnovne šole.

Kje uveljavljam pravico do očetovskega dopusta?

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za dodatnih 5 plačanih dni, ki jih oče porabi v strnjenem nizu. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Se bo zakonodaja še spremenila?

V letu 2017 in 2018 se bo ureditev očetovskega dopusta spremenila tako, da bo oče v letu 2017 upravičen do 25 dni očetovskega dopusta z nadomestilom in 25 dni očetovskega dopusta s plačilom prispevkov ter v letu 2018 do 30 dni očetovskega dopusta z nadomestilom.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti