Izjave za javnost

Ozaveščevalna kampanja o plačni in pokojninski neenakosti med moškimi in ženskami

Ozaveščevalna kampanja o plačni in pokojninski neenakosti med moškimi in ženskami

Ekonomska neodvisnost ženskam v starosti v Sloveniji in državah Evropske Unije ni zagotovljena. Medtem ko Evropska Unija in nacionalne zakonodaje že kar nekaj let posvečajo pozornost plačni neenakosti med moškimi in ženskami, pa problem bistveno večje pokojninske neenakosti še ni dobil ustrezne javne pozornosti. Evropske statistike kažejo, da prav v vseh državah EU ženske prejemajo nižje pokojnine kot moški, in sicer v povprečju za 38%. Pokojninski razkorak med moškimi in ženskami je tako več kot dvakrat večji kot plačni razkorak, ki znaša 16%.

Visok pokojninski razkorak med moškimi in ženskami kaže na vztrajanje neenakosti spolov v Sloveniji in Evropski Uniji.

Visok pokojninski razkorak med moškimi in ženskami kaže na vztrajanje neenakosti spolov v Sloveniji in Evropski Uniji.

Čeprav je v Sloveniji neenakost v plačah med moškimi in ženskami med najnižjimi v EU – dosega 6,4 %  -, in čeprav politike skrbi za otroke omogočajo ženskam množično zaposlenost za polni delovni čas, ženske prejemajo kar 24% nižje pokojnine od moških. Pomembno je prepoznavanje, da neenakosti na trgu dela kot so nizko vrednotenje sektorjev, v katerih se številčnejše zaposlujejo ženske (nega, vzgoja, strežba, socialno varstvo) in omejitve, ki jih doživljajo ženske pri zasedanju visoko vrednotenih in vodilnih delovnih mest ter večja obremenjenost žensk z neplačanim skrbstvenim delom v družini, povzročajo ekonomske neenakosti, ki se skozi življenjski potek žensk kopičijo in v starosti dosežejo vrh v nizkih pokojninah in visokem tveganju revščine. Pokojnina več kot polovice vseh upokojenk in upokojencev v Sloveniji ne dosega praga revščine – med njimi pa sta kar dve tretjini žensk. Tveganje, da bodo starost preživljale v revščini, je za ženske, starejše od 65 let, dvakrat višje kot za celotno populacijo. V tej starostni skupini je vsaka četrta ženska (in vsak osmi moški) revna.

Sedanje aktivne generacije na trgu dela, zlasti mladi, med njimi pa v večjem številu ženske, se zaposlujejo pozno, doživljajo pogoste prekinitve delovne dobe in daljša obdobja brezposelnosti, soočajo se s porastom negotovih oblik dela, neprostovoljno delajo za skrajšan delovni čas ipd. Vse to zaostruje vprašanje ekonomske neodvisnosti v starosti, saj pokojninski sistem temelji na predpostavki standardne, kontinuirane zaposlitve za polni delovni čas. Zato pokojnine in pokojninski sistem niso samo vprašanje upokojencev, pač pa zadevajo celotno družbo, še posebej mlade.

Mirovni inštitut v okviru projekta ”Pravično plačilo – dostojne pokojnine”, ki ga finančno podpira Evropska komisija (program Progress) začenja 1. oktobra ozaveščevalno kampanjo, v kateri s plakatno akcijo, strokovnimi posveti in drugimi dogodki opozarja, da visok pokojninski razkorak med moškimi in ženskami kaže na vztrajanje neenakosti spolov v Sloveniji in Evropski Uniji, in da je potrebo plačnemu in pokojninskemu razkoraku nameniti posebno pozornost v delovni, pokojninski in socialni zakonodaji ter spremljanju njihovih učinkov.

V soboto, 10. oktobra ob 10-ih bosta Mirovni inštitut in Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije  v središču Ljubljane pri Prešernovem spomeniku organizirala dogodek namenjen ozaveščanju javnosti o plačni in pokojninski neenakosti med moškimi in ženskami. Vljudno vabljeni!