Novice

Pedagoški dokumentarni film ‘Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost’

Pedagoški dokumentarni film ‘Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost’

imago_2018_simpozij_WEB-400x400Po prvi projekciji v ponedeljek bo naslednje predvajanje pedagoškega dokumentarca Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost že ta petek, 24. avgusta ob 18h v dvorani Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, Gosposka ulica 13. Projekcija bo potekala kot del programa simpozija Zvoki manjšin, v okviru festivala Noč v stari Ljubljani, ki ga organizira Imago Sloveniae.

Vljudno vabljeni_e!

http://imagosloveniae.net/dogodek/zvoki-manjsin-v-nacionalnih-okoljih/

Izobraževalni dokumentarec prikazuje, kako lahko poučevanje medijske vzgoje spodbuja medkulturno komuniciranje med mladimi. Dokumentarec zaobjema tri »video kapsule«, v katerih dokumentira implementacijo izobraževalnih praks, ki se zgledujejo po načelih enakosti, strpnosti, socialne pravičnosti in solidarnosti, v javnih šolah v Nemčiji, Italiji in Sloveniji. Prva video kapsula prikazuje, kako lahko medijska vzgoja spodbuja razumevanje delovanja medijev in pomena medkulturnih odnosov. Druga video kapsula raziskuje izražanje mladih skozi medije in kako mlade spodbuditi k refleksiji družbene neenakosti. Zadnja, tretja kapsula pokaže, kako lahko angažma mladih v medijski produkciji prispeva k spoznavanju večkulturnosti v razredu in na šoli.

Produkcija in režija: Média Animation asbl, na podlagi posnetkov in ostalega gradiva, ki dokumentira lokalne aktivnosti, ki so jih izvajali v organizaciji Univerze v Firencah (Francesco Fabbro, Cabiria Nicosia, Maria Ranieri, Luca Righeschi), Medien+bildung (Mario Di Carlo, Katja Mayer, Nicolas Hecker) in Mirovnega inštituta (Iztok Šori, Vasja Lebarič, Mojca Pajnik, Mojca Frelih).