Populizem in mediji

Populizem in mediji

Mediji na različne načine reagirajo na populizem političnih strank in njihovih voditeljev; sprejemajo odločitve, kdaj in zakaj je neka novica vredna objave, populizem strankarskega polja lahko utrjujejo ali pa so do njega kritični. Na nedavnem sestanku raziskovalnega projekta »Politični in medijski populizem: ‘begunska kriza’ v Sloveniji in Avstriji« smo zasnovali raziskovalni modul, s katerim bomo preučevali razmerja med mediji in populizmom. Sestanek se je odvijal na Univerzi na Dunaju, 6. in 7. februarja.