Novice

Poziv k prijavam na usposabljanje trenerjev

Poziv k prijavam na usposabljanje trenerjev

mavricne druzine
Obveščamo vas, da je bil datum usposabljanja trenerjev z naslovom “Mavrične družine v Evropi” (“Rainbow Families in Europe“), ki ga bo Mirovni inštitut (skupaj z mednarodnimi partnerji) organiziral v Ljubljani, prestavljen na 07.-08.03.2014 (iz 27.-28.1.2014). Prav zaradi organizacijskih razlogov je tako tudi rok za prijave podaljšan do ponedeljka, 23.12.2013.Glavni cilj je izmenjava veščin in znanja o zaščiti mavričnih družin pri izvajanju njihove pravice do svobode gibanja znotraj držav članic EU z namenom krepitve znanja posameznikov in institucij z že obstoječim pravnim znanjem.  Udeleženci in udeleženke usposabljanja bodo izmenjali informacije, izkušnje in strategije, ki so ključne za zagotavljanje pravne zaščite pravic mavričnih družin, kot tudi za ustanovitev Mreže strokovnjakov in strokovnjakinj. K sodelovanju želimo privabiti predvsem pravnike (sodnike, notarje, odvetnike in predstavnike organizacij, ki zastopajo žrtve na sodiščih z vidika načela enakosti).

Prijavni paket je v angleškem jeziku in vključuje:
– Javni poziv k prijavam (“Extended Open Call for Applicants“),
– Prijavni obrazec (“Application Form“),
– Podporno pismo, ki bo podpisano s strani podporne institucije (“Endorsement Letter to be signed by Endorsing Institution“),
– Sporazum,  ki bo podpisan s strani organizatorja usposabljanja, udeleženca oziroma udeleženke in podporne institucije (“Agreement to be signed by the training Organizer, the Participant and the Endorsing Institution“).
Sporočilu prilagamo tudi dokument z odgovori na posamezna pogosta vprašanja.

Kotizacije ni. Izbranim udeležencem in udeleženkam bomo pokrili stroške udeležbe, udeleženci in udeleženke pa se bodo zavezali, da bodo tudi sami izvedli usposabljanje (v dogovorjenem obsegu) v državi, od koder prihajajo (članica EU). Prav zato je Podporno pismo podporne institucije potrebno priložiti prijavi. Prijavnice sprejemamo najkasneje do ponedeljka, 23.12.2013. Vse ostale informacije se nahajajo v priloženih dokumentih. Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali informacije, kontaktirajte Mojco Frelih (mojca.frelih@mirovni-institut.si).

Lepo prosimo za pomoč pri razširitvi informacije čim večjemu krogu pravnikov (tudi v mednarodnem prostoru – države, članice EU), ki bi se morda želeli udeležiti usposabljanja.

S spoštovanjem,
projektna skupina ROTM (“Rights on the move”)