Novice

Poziv za osebe s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji: sodelovanje pri projektu NIEM v vlogi prevajalca in kulturnega mediatorja oziroma prevajalke in kulturne mediatorke

Poziv za osebe s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji: sodelovanje pri projektu NIEM v vlogi prevajalca in kulturnega mediatorja oziroma prevajalke in kulturne mediatorke

V okviru projekta NIEM – Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije vabimo k sodelovanju prevajalca in kulturnega mediatorja oziroma prevajalko in kulturno mediatorko. Oseba, ki bo izbrana, bo v obdobju september 2019 – september 2021 sodelovala pri raziskovalnih in zagovorniških aktivnostih projekta. Delo bo obsegalo: prevajanje, pomoč pri zbiranju podatkov (desk research), pomoč pri intervjujih in fokusnih skupinah, organizacijo sestankov s prosilci za azil in osebami s priznano mednarodno zaščito, pomoč pri organizaciji manjših in večjih dogodkov, mreženje z drugimi deležniki s tega področja, pomoč pri pripravi poročil, itd.

Iščemo osebo, ki:

 • ima v Sloveniji priznano mednarodno zaščito,
 • tekoče govori angleško in arabsko ter vsaj osnovno slovensko,
 • je vešča samostojnega dela na računalniku (word, excel, socialna omrežja, osnovno urejanje spletne strani),
 • ima organizacijske spretnosti, je komunikativna ter samoiniciativna,
 • že ima izkušnje s prevajanjem, s projektnim delom, z organizacijo dogodkov in moderiranjem fokusnih skupin, pisanjem poročil in podobno na področju migracij, azila, integracije oseb z mednarodno zaščito.

Prednost ima ponudnik_ca z urejenim statusom samozaposlene osebe in za svoje storitve lahko izda račun. Izbrana oseba bo z Mirovnim inštitutom sklenila pogodbo o sodelovanju za časovno obdobje 24 mesecev (september 2019 – september 2021) in sicer v skupnem obsegu do največ 140 delovnih dni. Obseg  dela ni enakomeren in je odvisen od dinamike dela na projektu.

Pozivamo zainteresirane, da nam na info@mirovni-institut.si do petka 30. avgusta 2019 do 12.00h pošljete življenjepis, kratko motivacijsko pismo v slovenskem, angleškem in arabskem jeziku in ponudbo za opravljanje opisanih storitev s ceno za dan (daily rate).

Kriteriji za izbor:

 • Jezik (vloga v vseh treh jezikih)
 • Izkušnje (dokazila in reference)
 • Pravni status (dokazilo )
 • Cena za delovni dan (po ponudbi)

Max število točk je 100 glede na:

 • Jezik (vloga v vseh treh jezikih) –  20 točk
 • Izkušnje (dokazila in reference) – 30 točk
 • Pravni status (dokazilo ) – 30 točk
 • Cena za delovni dan (po ponudbi) – 20 točk

Metoda za izbor:

Zbrano najvišje število točk v celoti (opomba: nepopolne prijave in prijave oseb, ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev, ne bomo obravnavali).