Novice

Poziv za prevajalca in kulturnega mediatorja oziroma prevajalko in kulturno mediatorko

Poziv za prevajalca in kulturnega mediatorja oziroma prevajalko in kulturno mediatorko

V okviru projekta NIEM – Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije vabimo k sodelovanju prevajalca in kulturnega mediatorja oziroma prevajalko in kulturno mediatorko. Izbrani_a, bo v obdobju 1. oktober 2021 – 31. december 2021 sodeloval_a pri raziskovalnih in zagovorniških aktivnostih projekta. Delo bo obsegalo: prevajanje, pomoč pri zbiranju podatkov (desk research), pomoč pri izvedbi intervjujev in fokusnih skupin, organizacijo sestankov s prosilci za azil in osebami s priznano mednarodno zaščito, pomoč pri organizaciji manjših in večjih dogodkov, mreženje z drugimi deležniki s tega področja, pomoč pri pripravi poročil itd.

Prijavitelji_ice morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • tekoče govori angleško in arabsko;
 • organizacijske spretnosti, komunikativnost in samoiniciativnost;
 • samostojno delo na računalniku (word, excel ipd.);
 • dokazane izkušnje z delom z osebami z begunsko izkušnjo, s prevajanjem, s projektnim delom, z organizacijo dogodkov, moderiranjem, pisanjem poročil.

Izmed prijavljenih bomo izbrali eno ali več oseb, s katerimi bomo sklenili pogodbo o sodelovanju. Plačilo za opravljeno delo znaša največ 120 evrov bruto na dan (DDV vključen)  in je odvisno od ponujene cene prijavitelja. Končno plačilo je odvisno od opravljenega dela, vendar v tem obdobju skupno delo ne bo presegalo več kot 60 dni. Obseg  dela ni enakomeren in je odvisen od dinamike dela na projektu.

Prednost imajo ponudniki_ce, ki za svoje storitve lahko izdajo račun. Možna je sklenitev podjeme pogodbe.

Pozivamo zainteresirane, da nam na info@mirovni-institut.si do petka 24. 9. 2021 do 12.00 ure pošljete življenjepis, kratko motivacijsko pismo v angleškem in arabskem jeziku in ponudbo za opravljanje opisanih storitev z navedbo cene dela za dan.

Kriteriji za izbor:

 • jezik (vloga v angleškem in arabskem jeziku);
 • izkušnje (dokazila in reference);
 • ponudba cene za delovni dan z navedbo pravnega statusa prijavitelja;
 • pravni status.

Max število točk je 100 v skladu z:

 • jezik (vloga v angleškem in arabskem jeziku) –  30 točk
 • izkušnje (dokazila in reference) –  30 točk
 • pravni status (dokazilo) –  20 točk
 • cena za delovni dan (po ponudbi) –  20 točk

Metoda za izbor: najvišje število točk v celoti. Izbranih je lahko več prijaviteljev_ic po zaporednem vrstnem redu točkovanja.