Novice

Predstavitev knjige ‘Prispevki in izzivi sociologije na slovenskem 1: Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?’

Predstavitev knjige ‘Prispevki in izzivi sociologije na slovenskem 1: Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?’

Knjiga ob 50-letnici Slovenskega sociološkega društva.

Knjiga ob 50-letnici Slovenskega sociološkega društva.

Knjiga, ki jo je ob 50-letnici Slovenskega sociološkega društva zasnoval in uredil akademik Zdravko Mlinar, je pred kratkim s podporo SAZU izšla pri Založbi FDV v zbirki OST. Predstavlja prvo celostno knjižno predstavitev (631 str.) akademskih prispevkov in osebnih pričevanj o spoznanjih in delovanjih sociologinj in sociologov v Sloveniji. 121 avtoric in avtorjev retrospektivno predstavlja dosežke in omejitve v svojem delovanju in tako skupno podaja pestro samopodobo sociologije v preteklem polstoletju. Gre za prvo od treh zasnovanih knjig pod skupnim nadnaslovom Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem. V petem sklopu Izbrani primeri iz prakse se je uvrstil prispevek dr. Vlaste Jalušič z naslovom Združevanje teorije, raziskovanja in delovanja: Mirovni inštitut.

Predstavitev  in  pogovor o knjigi  bo v sredo, 21. decembra 2016, ob 12. uri v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1. nadstropje, Novi trg 3, v Ljubljani.

O knjigi bodo po pozdravnem nagovoru predsednika SAZU akademika Tadeja Bajda poleg urednika uvodoma spregovorili novoizvoljena predsednica SSD Aleksandra Kanjuo-Mrčela ter Ivan Bernik, Maca Jogan, Rudi Rizman in Anton Kramberger.

Vabilo | Uvodne strani knjige