Novice

Priznanje za odlično znanstveno delo za urejanje in prevod zbornika Verige globalnega kapitalizma

Priznanje za odlično znanstveno delo za urejanje in prevod zbornika Verige globalnega kapitalizma

Maja B Ana PV okviru letošnjega virtualnega Srečanja slovenskih sociologov so v petek podelili nagrade in priznanja za dosežke na področju sociologije v Sloveniji.  Dr. Ana Podvršič in dr. Maja Breznik sta prejeli priznanje za odlično znanstveno delo za urejanje in prevod zbornika 𝗩𝗲𝗿𝗶𝗴𝗲 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹𝗻𝗲𝗴𝗮 𝗸𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗺𝗮, ki je izšel lani pri založbi Sophia.

Ob podelitvi sta se urednici dr. Ana Podvršič in dr. Maja Breznik takole zahvalili:
Urednici se iskreno zahvaljujeva Slovenskemu sociološkemu društvu in predsednici izr. prof. dr. Hajdeji Iglič za priznanje. To je priznanje naporom, da se slovenske sociološke razprave dopolnijo z naprednimi in družbeno angažiranimi spoznanji na področju razvojnih študijev. Knjiga Verige globalnega kapitalizma vpeljuje novo raziskovalno področje, ki proučuje integracijo podjetij v globalne sisteme proizvodnje in potrošnje. Uredniško delo se je zato soočilo tudi z zahtevnim izzivom posodobitve strokovne terminologije. Z metodološko inovativnimi, em ­ pirično utemeljenimi in teoretsko razdelanimi analizami zbornik uvaja novi miselni horizont, ki ima nalogo, da pojasni vprašanje neenakega razvoja regij v času globalizacije proizvodnih in dobavnih verig. Tako zbornik odpira aktualen pogled na družbene procese in učinke gospodars ­ kega razvoja na postsocialistični periferiji.
Več o knjigi na spletni strani Založbe Sophia.