Delavnice o sovražnem govoru, medijih in migracijah

Mirovni inštitut ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje srednjim šolam nudi brezplačne delavnice o sovražnem govoru, medijih in migracijah, ki so namenjene dijakom in dijakinjam.

Kakor kažejo rezultati naših raziskovalnih projektov, je družbeno ozračje v Sloveniji zaznamovano z naraščanjem sovražnega in diskriminatornega govora. Večina dijakov in dijakinj je tako na družbenih medijih že prišla v stik s sovražnim govorom, ob tem pa izražajo precejšnjo mero strahu in nezaupanja do migracij. Nerazumevanje položaja manjšin je v sodobnih družbah močno povezano z načini informiranja, zato je razumevanje delovanja medijev ključno pri uveljavljanju kulture strpnosti in solidarnosti.

Na opisano stanje se odzivamo z delavnicami, na katerih se dijaki in dijakinje kritično in analitično soočajo s sovražnim govorom in njegovimi širšimi družbenimi konteksti, z vlogo in odgovorno rabo medijev v sodobnih družbah ter razumevanjem migracij. Zgledujemo se po konceptu medkulturne medijske vzgoje, ki vključuje načela enakosti, strpnosti, socialne pravičnosti in solidarnosti. Naslavljamo in vključuje tehnologije in medije, ki so mladim najbližje in pomembno vplivajo tudi na širšo družbo: pametni telefoni, Internet, družbeni mediji, video igre itd.

Delavnice trajajo po dve šolski uri in temeljijo na aktivnih metodah učenja (delo v skupinah, diskusije). V prvem delu dijaki in dijakinje analizirajo resnične primere sovražnega govora ter premišljajo o njegovih učinkih in možnih odzivih nanj. Pri tem se seznanjajo z delovanjem medijev in pomenom kritičnega sprejemanja in oddajanja informacij. V drugem delu je organizirana diskusija z gostom oz. gostjo, ki ima migrantsko ozadje. Dijaki in dijakinje skozi pogovor spoznavajo migrantsko pot konkretne osebe in njeno življenje v Sloveniji, vzroke in posledice migracij, medkulturne razlike, razbijajo stereotipe ter razmišljajo o pomenu medkulturnega dialoga pri gradnji strpne in solidarne družbe.

Delavnice je mogoče vsebinsko in časovno prilagoditi željam in potrebam šol in jih izvajamo v obdobju od aprila do oktobra 2017.

Če vas izvedba delavnic zanima ali bi želeli pridobiti več informacij o njih, vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov: iztok.sori@mirovni-institut.si ali pokličete na telefonsko številko +386 1 234 77 20.


Financerji:

urad za informiranje logo

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.