Diskriminacija po spolu in etničnosti z vidika kompleksnih neenakosti

Namen aktivnosti, povezanih z raziskovanjem kompleksnih neenakosti, je zbiranje empirične evidence, ozaveščanje in izobraževanje o kompleksnih položajih intersekcijske diskriminacije in neenakosti ter izdelava študij primerov, osredotočenih na intersekcije spola in etničnosti.Izvedba

Izdelani sta bili študiji primera o imigrantskih in emigrantskih skrbstvenih delavkah v Sloveniji (in Italiji) in o njihovih izkušnjah z diskriminacijo na trgu dela.

Rezultati

Dogodki

  • Januar, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana: predstavitev priročnika Hrženjak, M., Jalušič, V. (2011). Vrata nisu baš odprta … Perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti. Ljubljana: Mirovni inštitut.
  • Februar, Lily Novy klub, CD, Ljubljana: predstavitev knjige Hrženjak, M. (ur.) (2011). Politics of Care, Ljubljana: Mirovni inštitut.
  • Sodelovanje na 14. EU – Ngo forum o človekovih pravicah.
  • “Promoting Universality: the Role of Regional Human Rights Mechanisms and their Cooperation with Civil Society”, Brussels, 6-7. December.
  • Sodelovanje na mednarodni konferenci “European Integration 2012 – Shared European Values:Non-Discrimination” Yerevan, Armenia, November, 27-28.
  • Sodelovanje na mednarodni konferenci »Chidlren’s Voices: Exploring Inter-ethnic Violence and Children’s Rights in School Enviorenment«. Univerza na Primorskem, Koper, November, 9.
  • Sodelovanje na javni tribuni KUD-a Anarhiv in Urbanih brazd: »Kdo se boji utemljenega dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje.« Maribor, 21. 11. 2012.

Publikacije

  • Hrženjak, M., Pajnik, M. (2013). “In the grips of work/family imbalance: Local and migrant domestic workers in Slovenia.« In: Kontos, M., Bonifacio, G. (eds.) “In the Dark: Family Rights and Migrant Domestic Work”, New York: Palgrave Macmillan (v procesu objave).
  • Hrženjak, M. (2013). “Between Tradition and Need: Slovenian “Donne di Servicio” in Italy, Annales (v procesu objave).

Financerji:

Open Society Fundations