Medcelinsko sodelovanje pri preučevanju delovnih pogojev in delovnih odnosov v času gospodarske krize in družbenih reform

Cilj projekta je razviti celosten prijem za izboljšanje materialnega, družbenega in političnega položaja delavcev v nestandardnih oblikah zaposlitev. To skupino je prizadelo resno slabšanje življenjskih pogojev, v veliki meri so izpostavljeni tveganju revščine in celo lakoti na nekaterih področjih Mehike ter poslabšanju splošnega zdravstvenega stanja. Ciljno skupino slabo varuje zakonodaja, če sploh. Neučinkovitost demokratičnih institucij za nameček slabi zaupanje ljudi v pravno državo.Medcelinska izmenjava znanja in izkušenj bo okrepila sposobnosti obeh partnerjev pri ukvarjanju z vprašanji slabšanja delovnih pogojev. Sodelovanje med Mirovnim inštitutom in CEDI-Unitierra bo priložnost, da primerjata razne prijeme, ki sta jih partnerja razvila v preteklosti. Iz sodelovanja bomo razvili nove strategije za delavce v nestandardnih oblikah zaposlitve. V okviru pilotnega projekta bosta partnerja razvila pobudo, ki še ni bila preizkušena v tako integralni obliki.

Partnerja nameravata dolgoročno razviti celostno podporo za delavce v nestandardnih oblikah zaposlovanja. Podpora bo zajela pravno pomoč, terensko raziskovanje in javno osveščanje. Iniciativa bo pomemben korak naprej na osnovi preteklih raziskav in izkušenj obeh partnerjev za razvoj novih kompetenc, s katerimi bosta lahko kos novim družbenim potrebam.

Več informacij: https://www.mirovni-institut.si/labour

 Partnerji:

Centro De Encuentros Y Diálogos Interculturales/ Universidad De La Tierra En Oaxaca

Financerji:

The Think Tank Fund and the East East: Partnership Beyond Borders Program ♦ Open Society Foundations