Humanistične in družbene znanosti na periferiji: znanosti ali tehnokratski instrumenti? (mednarodna konferenca)

Namen konference, ki je del mednarodnega raziskovalnega projekta z istim naslovom (financirata ga ASO Ljubljana, Avstrijski znanstveni inštitut v Ljubljani, in ASO Sofija), je analiza raziskovalnih pogojev v družbenih in humanističnih znanostih in njihovih učinkov na znanstvene prakse. Predstavitve se lotevajo problema marginalizacije humanističnih in družboslovnih znanosti v regiji in njenih morebitnih družbenih posledic. Ker hitre preobrazbe v raziskovalni politiki navadno dopuščajo malo časa za resnejši premislek, referati na konferenci poskušajo problematizirati hitre spremembe v politikah in njihove konkretne učinke v posameznih državah. Konferenca bo predstavila prve kritične analize, ki bi jih uporabili za nadaljnji premislek o tej problematiki.

Preberi več.

Vodja projekta: Aldo Milohnić
Sodelavka na projektu: Maja BreznikPartnerji:

  • Center for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC)
  • Department for Southeast European History, University of Graz
  • Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka
  • St Kl Ohridski Sofia University, Sofia