Humanistika in družboslovje na obrobju: znanosti ali tehnokratska orodja?

Skupina raziskovalcev iz Avstrije, Bolgarije, Črne Gore in Slovenije je analizirala raziskovalne pogoje v družbenih in humanističnih znanostih v Srednji in Južni Evropi in učinke, ki jih imajo ti raziskovalni pogoji na znanstvene prakse. Posebno pozornost so namenili problemu marginalizacije humanističnih in družboslovnih znanosti v regiji in morebitnim družbenim posledicam te marginalizacije.
Več o projektu na spletni strani: http://www2.mirovni-institut.si/hssp/

Vodja projekta: Aldo Milohnić
Sodelavca na projektu: Maja Breznik in Rastko MočnikFinancerji:

East East: Partnership Beyond Borders Programme (OSI)