Novice

Objavili smo posodobljen Statelessness Index profil Slovenije

Objavili smo posodobljen Statelessness Index profil Slovenije

Danes objavljamo posodobljen in razširjen profil Slovenije kot del indeksa brezdržavljanskosti – Statelessness Index. Slovenska stran zdaj vključuje najnovejše podatke o novih kategorijah, kot so prenehanje državljanstva, zmanjšanje števila oseb brez državljanstva in dvostranski sporazumi o vračanju in ponovnem sprejemu, pa tudi krajše poročilo v angleščini in slovenščini, v katerem so predstavljena priporočila vladi o tem, kako izboljšati obravnavo oseb brez državljanstva ter preprečiti brezdržavljanskost in zmanjšati število oseb brez državljanstva.

Statelessness Index profil Slovenije prinaša analizo za več kot 25 različnih kategorij. Zakonodaja, politike in praksa v vsaki od teh kategorij se ocenjujejo glede na mednarodne norme in dobre prakse ter so označeni z jasnim in lahko razumljivim ocenjevalnim ključem.

Statelessness Index 2019

Napredka pri spremembah zakonodaje, politik in praks na področju brezdržavljanskosti v letu 2018 ni bilo zaslediti.

So pa nekatere nove kategorije indeksa osvetlile nekatere pozitivne elemente na področju brezdržavljasnkosti otrok in dobre prakse pri registraciji rojstev. Pokazale so tudi, da ima Slovenija  polno varstvo pred brezdržavljaskostjo v primerih prenehanja državljanstva.

Kljub temu pa ključne pomanjkljivosti ostajajo tudi v letu 2018. Slovenija nima postopka, namenjenega ugotavljanju brezdržavljanskosti niti posebnega statusa za osebe brez državljanstva. Le malo je zaščitnih ukrepov proti arbitrarnemu odvzemu prostosti osebam brez državljanstva, otroci, ki se brez državljanstva rodijo v Sloveniji pa slovensko državljanstvo lahko pridobijo le, če so tudi starši brez državljanstva (ali neznani).

O indexu

Stateless Index je spletno orodje, ki ocenjuje, kako države v Evropi ščitijo osebe brez državljanstva in kaj počnejo, da bi pojav brezdržavljanskosti preprečile in zmanjšale. Je prvi, ki ponuja celovito in dosegljivo primerjalno analizo za 18 držav v Evropi, vključno s Slovenijo. Uporabnikom omogoča, da hitro razumejo, katera področja prava, politik in praks bi morale države izboljšati.

Indeks je razvila Evropska mreža o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness) v partnerstvu z Mirovnim inštitutom. Je dragoceno orodje za deljenje primerov dobre prakse in ozaveščanje o vprašanjih, ki zadevajo osebe brez državljanstva.

Več o brezdržavljanskosti in boju proti njej lahko izveste v #IBELONG kampanji UNHCR.