Novice

Posodobljen Indeks o brezdržavljanskosti za Slovenijo (Statelessness Index)

Posodobljen Indeks o brezdržavljanskosti za Slovenijo (Statelessness Index)

Danes objavljamo posodobljen profil Slovenije kot del indeksa brezdržavljanskosti – Statelessness Index. Statelessness Index profil Slovenije prinaša analizo za več kot 25 različnih kategorij. Zakonodaja, politike in praksa v vsaki od teh kategorij se ocenjujejo glede na mednarodne norme in dobre prakse ter so označeni z jasnim in lahko razumljivim ocenjevalnim ključem.

Nove informacije ne kažejo posebnega napredka pri naslavljanju pomanjkljivosti v zakonodaji, politikah in praksah na področju brezdržavljanskosti. Slovenija na srečanju UNHCR oktobra 2019 v Ženevi tudi ni predstavila nikakršnih konkretnih zavez glede naslavljanja problemov brezdržavljanskosti.

Medtem pa se izrisujejo nove problematične prakse, s katerimi Slovenija prispeva k tveganju, da bodo nekateri otroci, rojeni v Sloveniji, ostali brez vsakega državljanstva. Čeprav načeloma Slovenija ustrezno registrira rojstva otrok, rojenih v Sloveniji, poročila iz prakse kažejo, da uradniki zavračajo registracijo očetovstva, kadar starši-tuji državljani ne predložijo poročnega lista. Slednje v praksi lahko povzroči, da očetje ne morejo prenesti svojega državljanstva na otroka.