Integracija migrantk na trg dela in v družbo: Analiza politik in priporočila

Delavnica je del mednarodnega projekta (Femipol), ki odgovarja na sodobne izzive migracij s proučevanjem in analizo vpliva integracijskih politik na položaj žensk migrantk v izbranih državah EU. Udeleženci delavnice so izmenjali izkušnje z intervjuvanjem migrantk, razpravljali so o metodoloških in etičnih vprašanjih, ugotavljali pomene migracijskih in integracijskih politik ter njihove vplive na življenja migrantk. Osrednja domneva je, da morajo integracijske politike upoštevati delovanje in izkušnje posameznic in posameznikov, na katere vplivajo. Analiza procesov integracije se zato ne osredotoča le na obravnavo ovir pri družbeni integraciji, temveč tudi na strategije in življenjske načrte migrantk. Na osnovi biografskega ovrednotenja politik, ki gradi na izkušnjah žensk migrantk, bo projekt izoblikoval priporočila za boljše politike, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU.
Preberi več.Partnerji:

  • Jagiellonian University Crakow
  • Institute of Sociology, University of Florence
  • Intercollege Cyprus
  • Institute of Social Research at J.W.Goethe University Frankfurt am Main
  • Centre for Research on Women’s Issues Athens