Medijska konstrukcija homoseksualnosti

Medijska konstrukcija homoseksualnosti je magistrski projekt. Osnovni cilj projekta je oris medijskih reprezentacijskih vzorcev v prikazovanju homoseksualnosti v slovenskem dnevnem časopisju in revijah v obdobju tridesetih let, od 1970 do 2000. Medijske reprezentacije bodo primerjane z javnomnenjskimi raziskavami o odnosu do homoseksualnosti, pa tudi pomen medijskih podob v vplivanju na odnos do omenjenega fenomena.

Raziskava izhaja iz ugotovitev sodobnih medijskih študij, ki medijem pripisujejo pomembno vlogo na družbenem polju ideoloških spopadov za pomenom. Kljub temu predvidevam, da praviloma pozitivne podobe o homoseksualnosti v medijih ne bodo v korelaciji z javnomnenjskimi raziskavami, saj slednje kažejo predvsem negativno orientacijo do fenomena.

Vodja projekta: Roman KuharFinancerji: