Reševanje konfliktov v skupnosti

Glavni cilj projekta je nadgraditi znanje udeležencev in udeleženk, ki se ukvarjajo z reševanjem konfliktov v regiji, na področju reševanja konfliktov v skupnosti s pomočjo praktičnih vaj.

 Izvedba

Udeleženci in udeleženke skupine REKOS, Pravno-informacijskega centra, Umanotere – Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Društva za nenasilno komunikacijo, Nansen Dialogue centra iz Bosne in Herzegovine ter organizacije Mali korak s Hrvaške so na delavnici pridobili nova znanja s področja reševanja konfliktov; razpravljali so o značilnostih posameznih držav in oblikovali skupne smernice za razširjanje znanja na vso regijo. Teoretični del delavnice je bil namenjen dopolnjevanju znanja o teoriji dialoga, mediaciji med različnimi družbenimi skupinami in učenju tehnik mediacije; v praktičnem delu so udeleženci na delavnici teroretično znanje dopolnili s praktičnimi vajami. Udeleženci in udeleženke bodo na dolgi rok delovali z namenom ozaveščanja širših javnosti v regiji o pomembnosti “dobrih” odnosov med večino in manjšinskimi skupinami. To bodo počeli neposredno s praktičnim delovanjem, z objavljanjem člankov, predavanji, intervjuji in sodelovanjem z drugimi organizacijami.

Nadaljevanje projekta za potencialne izobražence s področja reševanja konfliktov v skupnostih je organiziral Nansen Dialogue center na Jahorini od 25. do 28. maja 2002.

Financerji:

East East: Partnership Beyond Borders Program (Open Society Institute)