Mreženje in mednarodno sodelovanje glede raziskovanja, zagovorništva in usposabljanja na področju medijev

Udeležba v regionalnih in mednarodnih mrežah na medijskem področju, razvoj rednih partnerstev s sorodnimi organizacijami v tujini z namenom integriranja in prispevanja k regionalnemu in mednarodnemu razvoju svobodnih in odgovornih medijev.Rezultati

  • 9.-13. 5. 2011: študijski obisk raziskovalcev iz Mongolskega medijskega inštituta v Ljubljani in Kopru z namenom usposabljanja za raziskovanje in zagovorništvo.
  • 25. 6. 2011: sodelovanje na evropskem srečanju organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju varstva državljanskih pravic in dostopa do informacij javnega značaja; London, ob 20. obletnici organizacije Statewatch.
  • 6. 7. 2011: vodenje delavnice v Skopju o kritični diskruzivni analizi v okviru projekta »Človekove pravice v medijih – Razvoj kapacitet za dialog med civilno družbo in mediji«, skupaj s predavateljico iz londonskega Media Diversity Institute, namenjene sodelavcem Visoke šole za novinarstvo in komunikacije, ki jo je ustanovil MIM.
  • 17.-20. 9. 2011: udeležba na srečanju medijskih centrov, članov mreže SEENPM s predstavniki medijskega programa OSF z namenom načrtovanja prihodnjega sodelovanja, Bukarešta.
  • 21. 11. 2011: organizacija predavanja v Ljubljani o perspektivah za novinarstvo v digitalni dobi »Kakšna priložnost za časopis!«; predavateljica: Georgina Henry, urednica spletne strani Guardiana.
  • Rezultati globalnega projekta Kampanja o šestih vprašanjih, v katerem smo sodelovali v letu 2010 v okviru neformalne mreže organizacij, ki delujejo na področju dostopa do informacij javnega značaja in transparentne rabe javnih sredstev, so bili objavljeni oktobra 2011 (Glej: http://www.access-info.org/es/transparencia-presupuestaria/200-6-question-campaign ) in smo jih predstavili v decembrski številki Medijske preže.
  • 2012: Vmesno poročilo o svobodi medijev v Jugovzhodni Evropi, ki ga je novembra 2012 izdelala mreža SEENPM in vključuje poglavje o Sloveniji. Članek o »watchdog« vlogi medijev za spletni portal Medijskega centra Sarajevo, namenjen regionalnem občinstvu. Priročnik o medijih in diskriminaciji v bosanskem jeziku, v partnerstvu med Medijskim centrom Sarajevo in Mirovnim inštitutom.

Partnerji:

  • Mreža SEENPM
  • Fundacija Guardian
  • KAS – Konrad Adenauer Stiftung

Financerji:

Open Society Foundations, Guardian Foundation