Naši mediji: Delovanje civilne družbe z namenom spodbujanja medijske pismenosti in medijskega aktivizma, nasprotovanja polarizaciji in promocije dialoga v državah Zahodnega Balkana in Turčiji

 

Nameni in cilji:

a) Okrepljeno regionalno sodelovanje ter okrepljena svoboda in integriteta medijev na Zahodnem Balkanu in v Turčiji; b) Povečan medijski aktivizem in sodelovanje organizacij civilne družbe pri razvoju medijev in oblikovanju politik; c) Povečana zmogljivost medijskih organizacij civilne družbe in drugih organizacij civilne družbe v mestnih in podeželskih območjih za ustvarjanje učinkovitih praks medijske in informacijske pismenosti; d) Večja vloga in odgovornost novinarjev in urednikov ter organov za samoregulacijo v medijih za promocijo medijske in informacijske pismenosti; e) Opolnomočenje državljanov, zlasti mladih, za medijski aktivizem, zagovorništvi svobode medijev in za zoperstavljanje polarizaciji; f) Ozaveščanje o prihajajočih trendih, priložnostih in tveganjih za prihodnost medijev v regiji Zahodnega Balkana in Turčije.

Primarni poudarek triletnega projekta Naši mediji je krepitev zmogljivosti organizacij civilne družbe ter znanj medijskih strokovnjakov, mladih aktivistk_ov in drugih državljank_ov za razumevanje izzivov in tendenc na področju svobode in integritete medijev ter razvoja in trajnosti medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji.

Projekt se začne z raziskovalnimi aktivnostmi, ki bodo skušale prepoznati glavne trende, tveganja in priložnosti za trajnost medijev v regiji ter povzeti dobre prakse medijskega aktivizma v podporo medijski svobodi in integriteti ter medijski in informacijski pismenosti (MIP). Ugotovitve raziskave bodo uporabljene v zagovorniških, ozaveščevalnih in izobraževalnih sklopih projekta.

Ciljno usmerjene zagovorniške in izobraževalnih aktivnosti bodo krepile poklicna znanja in sposobnosti novinarjev, medijskih hiš in institucij za zaščito svobode in integritete medijev ter za izboljšanje medijske in informacijske pismenosti. Medijski aktivizem bo naslavljal lokalne in nacionalne medije ter druge akterje, še posebej glede uveljavljanja enakosti spolov v medijih. Mladi voditelji bodo opolnomočeni za zoperstavljanje škodljivim politikam in praksam na področju medijev, za boj proti diskriminaciji ter za spodbujanje enakosti spolov. S finančno podporo organizacijam civilne družbe v mestnih in podeželskih območjih bo projekt dosegel lokalne skupnosti z namenom izboljšanja medijske in informacijske pismenosti državljank_ov, podpore svobodi in integriteti medijev ter za zoperstavljanje polarizaciji, propagandi, sovražnemu govoru in dezinformacijam.

Projekt v številkah

200 predstavnic_kov organizacij civilne družbe bo opolnomočeno za ustvarjanje učinkovitih praks MIP, vsaj 18 organizacij civilne družbe v mestnih in podeželskih območjih v šestih državah pa bo podprtih pri doseganju lokalne ravni in ustvarjanju ukrepov MIP.

70 medijskih strokovnjakinj_ov in predstavnic_kov samoregulacijskih teles se bo seznanilo z analizo stanja samoregulacije v svojih državah in v regiji Zahodnega Balkana in Turčiji ter o tem, kako izboljšati etične kodekse in prakse samoregulacije.

15.000 mladih bo sodelovalo v interaktivnih kvizih o MIP in se bodo učili preko njih; vsaj 500 jih bo pridobilo dodatna znanja v okviru drugi akcij, ki jih bodo izvajale nacionalne koalicije organizacij in institucij za promocijo MIP.

21 mladih aktivistov, mladinskih delavcev, pedagogov, novinarjev in mladih politikov bo doseglo višjo raven usposobljenosti in ozaveščenosti za delovanje na področju medijske pismenosti in aktivizma, za zagovorništvo svobode in integritete medijev, za razumevanje politične ekonomije medijev, medijske ekologije in digitalne participacije.

 Partnerji:

Financerji:

eu logoFinancira Evropska unija.