Naši mediji: Delovanje civilne družbe z namenom spodbujanja medijske pismenosti in medijskega aktivizma, nasprotovanja polarizaciji in promocije dialoga v državah Zahodnega Balkana in Turčiji

a) Okrepljeno regionalno sodelovanje ter okrepljena svoboda in integriteta medijev na Zahodnem Balkanu in v Turčiji; b) Povečan medijski aktivizem in sodelovanje organizacij civilne družbe pri razvoju medijev in oblikovanju politik; c) Povečana zmogljivost medijskih organizacij civilne družbe in drugih organizacij civilne družbe v mestnih in podeželskih območjih za ustvarjanje učinkovitih praks medijske in informacijske pismenosti; d) Večja vloga in odgovornost novinarjev in urednikov ter organov za samoregulacijo v medijih za promocijo medijske in informacijske pismenosti; e) Opolnomočenje državljanov, zlasti mladih, za medijski aktivizem, zagovorništvi svobode medijev in za zoperstavljanje polarizaciji; f) Ozaveščanje o prihajajočih trendih, priložnostih in tveganjih za prihodnost medijev v regiji Zahodnega Balkana in Turčije.

****

Naslovna grafika: Freepick by vectorjuice.Partnerji:

Financerji:

Evropska komisija (NEAR)