Politike in prakse vključevanja in izključevanja Romov v urbanih okoljih

Namen mednarodnega seminarja je vzpostaviti prostor za izmenjavo vednosti, stališč in potreb med strokovnjaki, političnimi odločevalci in predstavniki Romov, da bi s tem dosegli večjo vključenost Romov v oblikovanje, implementacijo in evalvacijo njim namenjenim programom in politikam v mestu Ljubljana. Poseben cilj seminarja je dati besedo Romom, da sami spregovorijo o svojih problemih, in predlagajo možne rešitve. Seminar tako predstavlja javni prostor, v katerem imajo predstavniki Romov v Ljubljani možnost srečati mestne in javne uradnike, da bi z njimi spregovorili o svojih problemih in skupaj premislili možnosti njihovega reševanja.Izvedba

Seminar – 13.november 2008.

Evalvacija

Rezultati

roma_13_11.jpg

Financerji:

East East: Partnership Beyond Borders Program