Peerthink – Promocija intersekcionalnega pristopa pri preventivnemu delu proti mladostniškemu nasilju

Izkušnje iz prakse pri izvajanju preventivnih programov mladostniškega nasilja kažejo, da so vzroki za mladostniško nasilje odvisni od družbene umeščenosti mladostnika/mladostnice. Pri tem so pomembne kategorije spol, rasa, etničnost, religija, dostop do izobraževanja ipd. Učinkoviti preventivni programi bi morali zato sistematično vključevati intersekcionalni pristop. Številni projekti se osredotočajo samo na eno kategorijo (npr. spol – moškost), kar rezultira v reprodukciji stereotipov. Po drugi strani pa je intersekcionalni pristop do sedaj ostajal predvsem na konceptualnem in teoretskem nivoju, ni se ga uporabljalo metodično, prav tako ni izmenjave izkušenj pri morebitnih poizkusih vpeljevanja interskecionalnega pristopa kot metode dela. Namen projekta je zato povezati preventivne projekte, ki že uporabljajo intersekcionalni pristop.

Projekt se torej ukvarja z raziskovanjem možnosti sistematičnega vključevanja strukturnih kategorij kot so spol, etničnost, religija in izobrazba v preventivne programe proti mladostniškemu nasilju. Pri tem se opira na “intersekcionalni pristop” k preprečevanju mladostniškega nasilja.

Povezava
.Financerji:

EU Daphne program