Posledice diskriminacije na družbeno, politično in socialno vključenost mladih v Sloveniji: analiza glede na spol, spolno usmerjenost ter etnično pripadnost

Namen projekta je podlagi analize obstoječih empiričnih podatkov ter uradnih statističnih podatkov ter lastnih empiričnih podatkov oblikovati predloge za oblikovanje in izboljšavo antidiskriminacijskih politik na področju socialne zaščite, zmanjševanja družbene izključenosti in socialne ogroženosti ter preprečevanja diskriminacije na podlagi analiziranih osebnih okoliščin.
Vsebina projektne naloge je opredeljena po naslednjih 3 vsebinskih sklopih:
1. Pregled, sistematizacija in analiza obstoječih dostopnih podatkov o oblikah diskriminacije na osnovi naslednjih osebnih okoliščin: spolna usmerjenost, etnična pripadnost, invalidnost in verska pripadnost. Vse naštete osebne okoliščine bodo obravnavane skozi intersekcijo spola in starosti (multipla diskriminacija).
2. Identifikacija ključnih in za posamezne okoliščine specifičnih oblik diskriminacije na podlagi kvalitativne metodologije (fokusne skupine, polstrukturirani intervjuji).
3. Oblikovanje predlogov za antidiskriminacijske politike.
Opombe:
Ciljno-raziskovalni projekt združuje dva predloga, ki sta bila sprejeta na razpisu. Čeprav uradni naslov projekta omenja zgolj mlade in spol, spolno usmerjenost in etnično pripadnost (kar je bil predlog enega od sprejetih projektov), se združeni projekt osredotoča tudi na invalidnost in versko pripadnost, pri tem pa v ospredju niso zgolj mladi.
Vodja projekta: Roman Kuhar
Sodelavke na projektu: Mateja Sedmak, Alenka Švab in Veronika Bajt


Partnerji:

Financerji:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Urad Vlade RS za enake možnosti Služba Vlade RS za razvoj