Prihodnost multikulturnih družb v Evropi in vloga medijev – Dobre politike in prakse iz Velike Britanije

Vodja projekta: Brankica Petković
Sodelavci na projektu: Neva Nahtigal in Lana ZdravkovićFinancerji:

EU's Community Action programme za promocijo enakosti spolov