Protikrizni ukrepi in enakost spolov

Namen projekta je opozoriti in doseči, da slovenska vlada ob predlogu ukrepov in sprejemu zakonodaje dejansko uveljavlja predpisano zakonsko obvezo o integraciji načela enakosti spolov s prikazom analize posledic njihovega sprejema za ženske in moške, skladno s sprejeto zakonodajo o enakosti spolov. S primerom analize posledic vladnih ukrepov oz. obstoječe zakonodaje, sprejete v času finančne in gospodarske krize v Sloveniji, ki je poslabšala položaj žensk in enakost spolov, smo nazorno pokazali posledice glede na spol.Partnerji:

Ženski lobi Slovenije, Metka Roksandić

Financerji:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti