Razvoj sofinanciranja socialnovarstvenih storitev

Projekt se navezuje na prejšnjega (Sofinanciranje razvijanje modela (so)financiranja socialnovarstvenih storitev nevladnih organizacij) in sicer želim dobljene rezultate v mestu Ljubljana primerjati z dobro prakso iz področja v Evropski uniji. Gre za primerjavo načinov financiranja nevladnih organizacij, raziskovanje načinov ugotavljanja potreb in določanja kriterijev kakovosti. Projekt vključuje organizacijo dveh delavnic na temo financiranja in kakovosti.

Vodja projekta: Vesna Leskošek
Sodelavki na projektu: Alenka Švab in Mojca PajnikFinancerji: