Sledenje stikom v Evropski uniji: lekcije, ki se jih je treba naučiti za prihodnjo uporabo tehnologije pri spopadanju z družbenimi izzivi

Ob nastopu pandemije virusa SARS-CoV-2 v letu 2020 so številne države enega izmed pomembnih odgovorov na pandemijo prepoznale v tehnoloških rešitvah. Napovedovale so različne tipe mobilnih aplikacij, v drugi polovici leta 2020 pa so se po večini uveljavile aplikacije za sledenje stikom. Kdo te aplikacije uporablja in kdo ne? Zakaj? Kako te aplikacije delujejo? Na kakšen način so bile vpeljane? Ali dosegajo cilj – preprečevati širjenje nalezljive okužbe? Kakšni so družbeni učinki in družbeni stroški delovanja tovrstnih aplikacij?

Cilj projekta je raziskati tehnološki odziv držav članic EU na svetovno pandemijo s poudarkom na aplikacijah za sledenje stikom. Projekt je nadgradnja preteklih aktivnosti Mirovnega inštituta na področju zaščite temeljnih pravic v luči uvedbe tehnoloških rešitev za obvladovanje pandemije. Projekt poteka v več državah članicah, izsledki raziskav pa bodo omogočali primerjalno analizo ugotovitev iz posamičnih držav. Pomembna cilja projekta sta opredelitev tveganj vpeljave tehnoloških rešitev za obvladovanje pandemije in iskanje najboljših praks in lekcij za prihodnost.Partnerji:

Koordinator: Civil Liberties Union for Europe

Financerji:

Network of European Faundations (NEF), European AI Fund