Sodelovanje v koordinaciji nevladnih organizacij na področju azila

Namen sodelovanja v koordinaciji NVO je krepitev vloge NVO na področju azila, skupni nastop v medijih in pri pogajanjih z državnimi oblastmi, izmenjava informacij s terena in delitev nalog.Partnerji:

  • UNHCR
  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC
  • Slovenska filantropija
  • Jezuitsko združenje za begunce

Financerji:

Open Society Fundations