Preizpraševanje tranzicijskih dinamik pri redefiniranju kulturnih identitet v Jugovzhodni Evropi

Kritična analiza redefinicije in rekonstrukcije kulturnih identitet v Jugovzhodni Evropi, ki poteka skozi razne družbene in kulturne aparate v kontekstu “EU-ropizacije”, odpira pomembno raziskovalno vprašanje: ali ti procesi (pomembno) vplivajo na morebitno redefiniranje in rekonstruiranje tako imenovanih kulturnih identitet ter ali ti procesi kakorkoli vplivajo na ujetost kulturnih praks v etnično in nacionalno determinanto? Konzorcij štirih partnerjev, ki je bil sestavljen iz raziskovalcev “stare” članice EU (Avstrija – University of Vienna, Department of Social and Economic History), “nove” članice (Slovenija – Mirovni inštitut), kandidatke za vstop v EU (Hrvaška – Institute for International Relations, Zagreb) in države, ki naj bi kmalu postala kandidatka za vstop v EU (Srbija – University of Arts in Belgrade), se je ukvarjal z analizo vprašanja redefiniranja t. i. kulturnih identitet v njihovih državah, ki so v različnih položajih glede na članstvo v EU.

Vodja projekta: Aldo Milohnić
Sodelavka na projektu: Brankica PetkovićIzvedba

Vse projektne naloge, ki so bile načrtovane v okviru projekta, so bile tudi uresničene: priprava raziskovalnih prispevkov, organizacija konference v Ljubljani, priprava in objava zbornika (končni produkt projekta) in oddaja končnega poročila. Knjiga Cultural Identity Politics in the (Post-)Transitional Societies (ur. N. Švob-Djokić in A. Milohnić) je dostopna v tiskani in digitalni obliki. Delovna gradiva, življenjepisi, povzetki, osnutki raziskovalnih študij, prispevki študentov in druga gradiva so dostopni na spletni strani projekta: http://rci.mirovni-institut.si/.

Financerji:

Austrian Science and Research Liaison Office Ljubljana (ASO) v imenu Avstrijskega Federalnega Ministrstva za znanost in raziskovalno dejavnost ter East East: Partnership Beyond Borders Program (Open Society Foundations).