Študija o možnostih za ohranitev profesionalnega novinarstva v medijskem poslovnem okolju na Zahodnem Balkanu

tacs logoNamen študije je za naročnika (TASCO 3 projekt) predstaviti analizo medijske krajine v šestih državah Zahodnega Balkana iz ekonomske perspektive, s poudarkom na položaju neodvisnih medijev. Študija vključuje analizo medijskega trga, pregled neodvisnih medijev in njihovega ekonomskega položaja, analizo medijskega lastništva in vpliva prevladujočih vzorcev medijskega lastništva na poslovno okolje, analizo podatkov o financiranju medijev iz javnih in zasebnih virov, oglaševanja, donacij itn. Posebna pozornost v študiji se namenja vlogi financiranja medijev z donacijami ter vpliv tega modela na ekonomsko vzdržnost neodvisnih medijev. Študija vključuje tudi  podatke o velikosti in strukturi občinstva ter izzive za neodvisne medije pri prizadevanjih za večji doseg. Študija predstavlja tudi ekonomske potrebe neodvisnih medijev v prizadevanjih za preživetje in razvoj, ter preverja vlogo finančnih mehanizmov, ki jih za podporo razvoju medijev namenja Evropska unija in drugi finančni viri.

Sodelujoči raziskovalci: Sanela Hodžić (regionalna, komparativna študija ter pregled podatkov za Bosno in Hercegovino), Ilda Londo (Albanija), Danijela Vukčević (Črna gora),  Jeton Mehmeti (Kosovo), Vesna Nikodinoska in Slavčo Milenkovski (Severna Makedonija), Vladimir Kostić (Srbija).Partnerji:

Naročnik študije: TACSO 3 – Tehnična podpora Evropske unije organizacijam civilne družbe na Zahodnem Balkanu in v Turčiji. Koordinator projekta TACSO 3 (vodja konzorcija): GDSI, Irska.

Financerji:

Evropska unija (Evropska komisija, Generalni direktorat za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja), program IPA.