media journalism

Poročilo / Sustainability of Professional Journalism in the Media Business Environment of the Western Balkans

Izvršno poročilo o vzdržnosti poklicnega novinarstva na Zahodnem Balkanu je bilo javno objavljeno septembra 2020. V njem so povzeti izsledki raziskave o gospodarskem položaju, potrebah in možnostih neodvisnih medijev na Zahodnem Balkanu (Albanija, Bosna in Hercegovina , Kosovo *, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija), ki je bila izvedena med junijem in novembrom 2019. Povzema glavne ugotovitve celotne študije in se nanaša na analizo strukturnih pogojev, ki vplivajo na lastništvo medijev, tržno naravnano okolje in razpoložljivost virov financiranja, pa tudi navad medijskega spremljanja in povpraševanja občinstva. Izvršnemu poročilu je priloženih šest nacionalnih pregledov podatkov, ki podajajo podrobne informacije o stanju v vsaki od analiziranih držav.

Pod okriljem EU TACSO 3 je Evropska komisija leta 2019 naročila raziskavo o vzdržnosti poklicnega novinarstva v medijskem poslovnem okolju Zahodnega Balkana. Celotna študija je na razpolagi  Evropski komisiji, Generalnem direktoratu za evropsko sosedno politiko in širitvena pogajanja (NEAR), za načrtovanje prihodnjih ukrepov na tem področju.

Raziskavo je vodila Brankica Petković iz Mirovnega inštituta v Ljubljani, pod njenim vodstvom in nadzorom pa jo je izvedla skupina raziskovalcev_alk s sedežem na Zahodnem Balkanu, med njimi Sanela Hodžić kot regionalna raziskovalka, Ilda Londo v Albaniji, Anida Sokol v Bosni in Hercegovini, Jeton Mehmeti na Kosovu, Vesna Nikodinoska in Slavčo Milenkovski v Severni Makedoniji, Daniela Vukčević v Črni gori in Vladimir Kostić v Srbiji.

Izvršno poročilo je na voljo tukaj.

Pregledi nacionalnih podatkov so na voljo tukaj:

Albanija

Bosna in Hercegovina

Kosovo

Črna gora

Severna Makedonija

Srbija

* Ta določitev ne posega v stališča glede statusa in je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.