Teorija civilne družbe: Substanca ali nadomestilo

Namen konference/teoretične delavnice Teorija civilne družbe: Substanca ali nadomestilo je premislek položaja civilne družbe (organizacij) v sodobni jugo-vzhodni Evropi in Turčiji. Kakšno je stanje v civilni družbi (organizacije) dandanes, kakšen je njihov načrt, kakšni so njeni cilji, kakšen je njen vpliv, kako je organizirana in strukturirana, in predvsem, kaj in kako lahko spremeni / vpliva na politični in družbeni kontekst? Kako (in zakaj) so se civilna družba (in organizacije) spremenile skozi leta (od zgodnjih osemdesetih let), organizacijsko in ideološko iz neformalne civilne (državljanske) solidarnosti, nehierarhičnih pobud do visoko profesionaliziranih in jasno upravljajočih organizacij? Kakšni so pozitivni in negativni učinki / vplivi tega procesa? Kaj lahko civilna družba (organizacije) resnično naredijo danes za procese, ki krepijo sodelovanje državljanov v družbi, za demokratizacijo ter za radikalno enakost vseh? Kako je mogoče kopičenje izkušenj aktivistov in njihov vpliv uporabiti za civilno družbo (organizacije), da bi bile bolj učinkovite v procesu hitrih družbenih in političnih sprememb? Ti določeni vidiki predstavljajo orodja za ustvarjanje nadaljnjih razprav in izobraževanja ter izmenjavo izkušenj o civilnih in javnih politikah v državah jugovzhodne Evrope in Turčije z namenom dvigovanja ravni znanja za aktivno sodelovanje državljanov ter vplivanja in oblikovanja platforme z namenom doseganja večjega vpliva na sistematične družbene spremembe v smeri skupnosti z manj nasilja in več sodelovanja državljanov.

Delavnica Teorija civilne družbe: Substanca ali nadomestilo je potekala v sklopu projekta Izkušnja brez meja / Cross-Border Experience.Financerji:

Evropska komisija