V policijskem pridržanju: Uporaba procesnih pravic EU

Projekt želi prispevati k uspešni implementaciji predpisov EU o procesnih pravicah osumljencev v (pred)kazenskih zadevah. Jedro projekta predstavlja raziskovanje izvajanja procesnih pravic osumljencev v praksi, tekom policijskega pridržanja. Namen raziskovalnega dela je identifikacija primerov dobrih praks in oblikovanje priporočil za spremembo zakonodaje in politik, s ciljem učinkovitejše uveljavitve EU direktiv o procesnih pravicah v (pred)kazenskih postopkih.Rezultati

Partnerji:

  • Irish Council for Civil Liberties (Irska, kordinator projekta)
  • Associazione Antigone Onlus (Italija)
  • Association for the Defence of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee (Romunija)
  • Bulgarian Helsinki Committee (Bolgarija)
  • Helsinki Foundation for Human Rights (Poljska)
  • Human Rights Monitoring Institute (Litva)
  • Hungarian Helsinki Committee (Madžarska)
  • Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Institute of Human Rights (Avstrija)

Financerji:

Evropska komisija