Dostojanstvo med sojenjem: Krepitev procesnih pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju in duševnem zdravju v kazenskih postopkih

Cilj projekta je identificirati primere dobre prakse, pa tudi pomanjkljivosti kazenskopravnih sistemov držav, ki so vključene v projekt (Slovenija, Avstrija, Bolgarija, Češka in Litva) z vidika implementacije Priporočila ter oblikovanje priporočil na nacionalni in EU ravni. Prizadeva si za krepitev ozaveščenosti in zmogljivosti strokovnih deležnikov, ki so vključeni v kazenske postopke (še posebej organi kazenskega pregona, pravni praktiki, zdravstveno osebje, sodstvo, NVOji in predstavniki oseb z motnjami v duševnem razvoju in/ali duševnem zdravju), da bi bolje razumeli kompleksnost položaja teh oseb in ovire, s katerimi se soočajo.Partnerji:

  • Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Avstria, koordinator projekta)
  • Bulgarian Helsinki Committee (Bolgarija)
  • League of Human Rights (Češka)
  • Organisation Mental Health Perspectives (Litva)

Financerji:

Evropska komisija