Ženske v migracijah in ranljivost pri trgovanju z ljudmi

Na mednarodnem seminarju, ki so se ga udeležili strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih evropskih držav, je razprava tekla o trgovanju z ljudmi s poudarkom na obravnavi ranljivosti določenih družbenih skupin (žensk in otrok). Ugotavljali smo, kaj pomeni trgovanje z ljudmi v različnih državah in kakšni so vzroki zanj. Na podlagi različnih študij primera je seminar posebno pozornost posvečal ranljivosti žensk in otrok v povezavi s seksualno industrijo, obravnavali smo tudi povezave trgovanja z ljudmi s prisilnim delom in razpravljali o politikah Evropske unije in o delu Združenih narodov na tem področju. Ugotavljali smo, kakšne politike na nacionalni in mednarodni ravni že obstajajo ter kako se udejanjajo v praksi.

Vodja projekta: Simona Zavratnik ZimicIzvedba

Evalvacija (.doc, v angleščini) | Program (.doc) | Vabilo na tiskovno konferenco (.doc)

Rezultati

Prispevki s konference so objavljeni v knjižni zbirki Politike Symposion (urednica Mojca Pajnik). Knjigo, ki je izšla pod naslovom Women and Trafficking, je uredila Simona Zavratnik Zimic, 2004.

Partnerji:

CURS, Center za urbano in regionalno sociologijo, Bukarešta, Romunija

Financerji:

  • Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
  • East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)