cover JS

Članek / Professionalizing Emotions as Reflective Engagement in Emerging Forms of Journalism

V reviji Journalism Studies je izšel članek Mojce Pajnik o profesionalizaciji emocij v medijih. Avtorica analizira, kako novinarke_ji emocije artikulirajo kot »posebne učinke« s potencialom motivacije in angažiranja javnosti v dobi hibridnih medijev. Analiza obenem pokaže na problematično rabo, ko emocije služijo zgolj za povečevanje komercialnega interesa in za spodbujanje komercialno in profitno naravnanega modela medijskega razvoja.

Povzetek

Avtorica se v članku ukvarja s preučevanjem pomena emocij in z emocijami povezanih oblik novinarstva, ki so bile v preteklosti zavrnjene kot neprimerno poročanje in slabo novinarstvo. Raziskave o »afektivnem obratu« v komuniciranju večinoma analizirajo emocije in afekte v medijih v povezavi z njihovimi vplivi na (de)politizacijo javnosti. Ta članek dopolnjuje obstoječa dognanja z raziskovanjem naracij novinark_jev, ki razkrivajo afektivnost kot pomembno razvijajočo se novinarsko prakso v hibridnem medijskem okolju. Na podlagi analize intervjujev z novinarkami_ji v Sloveniji, kjer se mediji razvijajo na stičišču deregulacije, komercializacije in politične instrumentalizacije, pokažemo, kako novinarke_ji emocionalnost oblikujejo kot profesionalno novinarsko prakso in kako emocije artikulirajo kot »posebne učinke« s potencialom motivacije in angažiranja javnosti. Analiza obenem razkriva kritiko uporabe emocij, ko je njihov edini namen povečati komercialni interes, za ohranjanje razvoja hibridnih medijskih sistemov, ki ga poganja model ekonomije pozornosti.

Članek je prosto dostopen: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2023.2289920