kriminalizacija migracij

Zbornik / Causes and Consequences of Migrant Criminalization

Pri založbi Springer je izšel zbornik ‘Causes and Consequences of Migrant Criminalization‘, ki ga je uredila dr. Neža Kogovšek Šalamon. V zborniku je tudi prispevala uvodnik z naslovom ‘Global Crimmigration Trends’ in poglavje ‘EU Conditionality in the Western Balkans: Does It Lead to Criminalisation of Migration?’.

Knjiga opisuje porast trenda obravnavanja migrantov in beguncev na načine, ki vsebujejo kaznovalne elemente. V političnih diskurzih in v množičnih medijih se migranti in begunci pogosto prikazujejo kot nevarni. Kulture, ki želijo sprejeti prišleke, se opisuje kot vedno bolj naivne. Nudenje pomoči migrantom pa je vse pogosteje podvrženo upravnim ali kazenskim sankcijam. Hkrati se v Evropi, ZDA in Avstraliji krepijo nedemokratični trendi in prakse, ki kršijo človekove pravice in enakost. Rasizem, ksenofobija in antiislamizem postajajo vse bolj odprti in javni; niso več omejeni na tajne platforme, temveč se vse bolj vključujejo v politične programe strank, ki vstopajo tako v parlamente EU kot v zakonodajne organe držav članic. Podobno dogajanje je mogoče opaziti v ZDA in Avstraliji. Takšne preobrazbe v družbah, vladah in institucijah kažejo naraščajočo amnezijo do lekcij, ki smo se jih naučili iz dveh svetovnih vojn 20. stoletja in do vloge, ki so jo igrale Evropa, ZDA in Avstralija pri razvoju povojnega pravnega okvira, ki temelji na skupni, četudi nepopolni, zavezanosti človekovim pravicam.

V knjigi so predstavljene posamezne nacionalne analize, ki razkrivajo trend razraščanja kriminalizacije migracij oziroma »krimigracij« ne glede na posebnosti nacionalnih zakonodaj in notranjepolitično dinamiko. Izbor izvirnih prispevkov raziskovalcev_alk iz posameznih regij obravnava predvsem vzroke in posledice kriminalizacije migracij v zgodnjem 21. stoletju. Ta se spopada z neposrednimi vzroki teh trendov in spodbuja bralce k ponovnemu premisleku o njihovem širšem političnem in družbenozgodovinskem kontekstu. Namen knjige je poudariti povezave med kriminalizacijo migracij in enakostjo, rasizmom in ksenofobijo.

Ker politika migracij postaja vse bolj nevarna za politična zavezništva, kot je EU, pa tudi za posamezne migrante, je bolj kot kdaj koli prej pomembno kritično preučiti vzroke in posledice kriminalizacije migrantov. Vsebina zbornika vsebuje različne disciplinarne perspektive in politične tradicije, spregleda intence politikov in značilnosti posameznih nacionalnih političnih sistemov, da bi pokazala na skupne trende in zaskrbljujoče vzorce, ki so zanimivi za širšo, mednarodno usmerjeno publiko.