verige globalnega kapitalizma

Knjiga / Verige globalnega kapitalizma

Knjiga predstavlja manj znano raziskovanje »globalnih vrednostnih verig«, ki ga je treba bolje poznati, saj obravnava temeljna protislovja našega družbenega razvoja. Ukvarja se s svetovnimi sistemi proizvodnje in potrošnje, ki jih sestavljajo globalne verige dobaviteljev pod oblastjo mednarodnih korporacij. Področje so si nedavno prisvojile mednarodne organizacije, da bi propagirale neoliberalno politiko in vključevanje domačih gospodarstev v globalne verige, ker naj bi se gospodarstva tako hitreje razvijala, odpirala nova delovna mesta in lažje stregla lokalnim družbenim potrebam. Tej propagandi se je pridružila tudi slovenska vlada s svojim programom za spodbujanje internacionalizacije. Prispevki v knjigi, opirajoč se na stroge znanstvene postopke, kažejo zelo drugačne rezultate: da integracija gospodarstva v globalne verige prinaša prej neenak svetovni razvoj kakor globalno blaginjo in mnogim prej »osiromaševalno rast« kakor gospodarski napredek. Skratka, de te fabula narratur [govori se o tebi]!

Več o knjigi.