Ethnic minorities

Članek Nationalizing Citizenship: The Case of Unrecognized Ethnic Minorities in Slovenia

Članek »Nationalizing Citizenship: The Case of Unrecognized Ethnic Minorities in Slovenia« avtorice Mojce Pajnik obravnava procese podržavljenja državljanstva s poudarkom na manjšinskih politikah v postsocialistični Sloveniji. Prikazuje kako je cilj »sekuritizacijskega pristopa« v manjšinskih in migracijskih režimih predvsem zaščita nacionalnih ideologij, kar posledično poslabšuje slabe razmere in ozke pravice določenih manjšin.

Objavljeno v zborniku Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southeastern Europe, ur. Sabrina P. Ramet in Marko Valenta, Cambridge University Press, september 2016.

Zbornik ponuja multidisciplinarno, poglobljeno raziskovanje etničnih manjšin in relevantnega političnega razvoja, pomembnega za manjšinske skupine v državah jugovzhodne Evrope v zadnjih dveh desetletjih. Prispevki v tej knjigi na primeru postsocialistične jugovzhodne Evrope pojasnjujejo napetosti in interakcije med strukturo in človeškim delovanjem, vključno s številnimi pripadnostmi manjšin in medsebojnim delovanjem med regionalnim razvojem ter lokalnimi družbenimi in političnimi odzivi etničnih skupin v različnih državah jugovzhodne Evrope.

V zbornik so vključene države: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Kosovo, Makedonija, Romunija in Bolgarija.

Kazalo:

Part I Setting the Scene

1 Situating Ethnic Minorities in Post- Socialist Southeastern Europe: An Introduction
MARKO VALENTA AND SABRINA P. RAMET

2 Ethnic Politics in Post- Socialist Southeastern Europe: An Overview
JANUSZ BUGAJSKI

3 Social Distance Toward Ethnic Minorities in Croatia, Serbia, Montenegro, Macedonia, and Kosovo: A Comparative Analysis
ZAN STRABAC AND MARKO VALENTA

 Part II Political Engagements and Formations

4 Ethnic Minority Parties of Romania
AUREL BRAUN

5 Albanian Political Parties in Macedonia
ZACHARY T. IRWIN

6 The Organization and Political Position of Serbs in Croatia
FILIP ŠKILJAN

7 For the Love of Homeland: Croat Ethnic Party Politics in Bosnia- Herzegovina
JELENA SUBOTIC

8 Ethnic Minority Parties in Montenegro: From Marginalization to Integration
KENNETH MORRISON

9 The Movement for Rights and Freedoms in Bulgaria: Beyond the Ethnic Vote
MARIA SPIROVA

10 Bosniak Politics in Serbia: The Struggle for Recognition, Emancipation, and Historical Revisionism
ALEKSANDER ZDRDAVKOVSKI

Part III Ethnic Boundaries and Inclusion and Exclusion of Ethnic Minorities

11 Hungarian Society in Romania: Political Project and Practical Reality
IRINA CULIC

12 Minority (Serb) Returnees to Croatia: Reintegration or New Immigration?
MILAN MESIC AND DRAGAN BAGIC

13 Nationalizing Citizenship: The Case of Unrecognized Ethnic Minorities in Slovenia
MOJCA PAJNIK

14 Ethnic Boundaries and the Position of Minority Groups in Croatian Istria
MARKO VALENTA, SNJEŽANA GREGUROVIC 8 , AND ZAN STRABAC

15 Ethnic Boundaries and Politics in Kosovo
FRED COCOZZELLI

Part IV Conclusion

16 Afterword: A Few Thoughts about Autonomy and Separatism
SABRINA P. RAMET