Traditiones cover_issue_969_en_US

Članek / Skvotiranje in direktna skrb za urbani prostor: primer Participativne ljubljanske avtonomne cone (PLAC)

Članek Sandija Abrama ‘Skvotiranje in direktna skrb za urbani prostor: primer Participativne ljubljanske avtonomne cone (PLAC)‘ v reviji Traditiones.

Prispevek se ukvarja z vprašanjem, kako skvoterska skupnosti razume in uresničuje direktno skrb za urbani prostor v razmerah gentrifikacije in elitizacije mesta. Na primeru Participativne ljubljanske avtonomne cone (PLAC), zaskvotiranega ozemlja nekdanje delavske menze, besedilo tematizira uprostorjenje skrbi v krajini, skozi krajino in za krajino kot izkušnje solidarnosti in odnosov v vsakdanjem materialnem življenju ljudi in neljudi, ki zajema relacijske, prostorske in politične razsežnosti skrbi.