Udejanjanje državljanstva in solidarnosti v Evropi »od spodaj navzgor«: Lokalne iniciative, intersekcijske strategije in transnacionalne mreže

Raziskovalni projekt naslavlja izzive transnacionalnega sodelovanja in povezanosti na različnih področjih družbenega življenja. V petih evropskih državah, na Danskem, v Nemčiji, Italiji, Sloveniji in Švici se osredotočamo na lokalne pobude in preučujemo pomen mest kot političnih akterjev. V zadnjih letih so mesta postala laboratoriji, v katerih se razvijajo inovativne politične ideje in eksperimenti. S trditvijo, da le raziskave, ki vključujejo lokalno raven in njeno večplastno prepletenost, zagotavljajo ustrezne odgovore na evropske izzive, si projekt prizadeva: 1) preučiti, kako lokalne politične pobude prakticirajo državljanstvo in solidarnost, s poudarkom na odnosih med civilno družbo in občinami na področju pravic migrantov, stanovanjske politike in skrbstvenega dela; 2) preučiti, kako in v kolikšni meri te pobude gradijo intersekcijske strategije in translokalne/transnacionalne mreže, pri čemer se povezujejo onkraj osrednjih topik in prostorov; 3) razpravljati o potencialu pobud in mrež za oživitev demokratične Evrope; 4) opredeliti “najboljše prakse” na lokalni ravni, ki so intersekcijsko in medprostorsko povezane.

Spletna stran: https://europefrombelow.net/Partnerji:

  • Universität Hamburg (koordinator projekta)
  • Aalborg University
  • Scuola Normale Superiore (Firence)
  • Universität Bern

Financerji:

volkswagen logo