mesanec

Članek / Za kakšno svobodo se bori Ukrajina?

“Severnoatlantski zavezniki in ukrajinska vlada so pripravili načrt povojne obnove Ukrajine. Načrt je napolnil z vsebino nedoločni pojem svobode, o kateri se nenehno govori. A svoboda ni le plemeniti vzgib, je tudi materialna nuja. Svoboda je materialna nujnost, ker se udejanja v načinih, kako organiziramo življenje in zadovoljujemo nujne potrebe, kako delamo in ustvarjeno bogastvo delimo, kako organiziramo medgeneracijsko solidarnost in živimo s sosedi v naravnem okolju, ki nam je bilo zaupano.”
Za kakšno svobodo se bori Ukrajina?, Mešanec (11. oktober 2022) in Delo, Sobotna priloga (15. oktober 2022).