Regulation_of_Political_Advertising_in_the_EU__1_

Poročilo / Regulacija političnega oglaševanja v EU

Liberties in organizacije za človekove pravice v Bolgariji, Madžarski, Italiji, na Nizozemskem in v Sloveniji so preučile, kako je politično oglaševanje urejeno v njihovih državah. Slovenski pregled smo pripravili na Mirovnem inštitutu.

Urejanje političnega oglaševanja je zelo sporno vprašanje, vsaka država EU pa razpolaga s svojim sklopom zakonov. A vendar imajo skupno točko: neenotna in zastarela pravila o oglaševanju očitno (in vse bolj) ogrožajo svobodne in poštene volitve.

V poročilu so opredeljene tri ključne problematike, s katerimi se soočajo izbrane države, in sicer:

– zastarela zakonodaja o političnem oglaševanju;

-šibki organi za nadzor in izvrševanje;

-nejasne oglaševalske prakse organizacij, ki so blizu političnim strankam.

Preberite več | Celotno poročilo dostopno tukaj