[več]
Enakost in diskriminacija. Sodobni izzivi za pravosodje

Enakost in diskriminacija. Sodobni izzivi za pravosodje

»Kakšno je sodobno premišljanje o diskriminaciji, katere so raznolike pojavne oblike diskriminacije v svetu in doma in kako se je mogoče lotevati diskriminacije, še zlasti na področju protidiskriminacijskega prava in sojenja? … Odlika prispevkov v zborniku je, da bralcu ne vsiljujejo poenostavljenih stališč in vzorcev, temveč ponujajo argumentirane ocene, katerih pomen in domet realitvizirajo avtorji sami.« (Iz pregovora dr. Cirila Ribičiča)

Kazalo
Predgovor dr. Cirila Ribičiča

Predgovor dr. Urške Prepeluh

Neža Kogovšek in Dean Zagorac
Uvodna beseda

dr. Miro Cerar
Nekateri (ustavno)pravni vidiki načela nediskriminacije

Neža Kogovšek in Andrej Kmecl
Vloga sodišč pri zagotavljanju načela enakega obravnavanja v kazenskih postopkih

dr. Marko Bošnjak
Nedopustno razlikovanje v kazenskem postopku

Tatjana Strojan
Protidiskriminacijska zakonodaja in njeno izvajanje v Sloveniji

dr. Tonči Kuzmanić
Toleranca kot soustvarjalka diskriminacije: etični in komunikacijski učinki

Povzetki, povzetki v angleščini, priloge, stvarno in imensko kazalo