Javnost-The Public

Članek / Medijski populizem in afektivno novinarstvo: časopisni komentar o »begunski krizi«

V članku Medijski populizem in afektivno novinarstvo: časopisni komentar o »begunski krizi«, ki je izšel v reviji Javnost-The Public, Mojca Pajnik in Marko Ribać preučujeta pojavnost populizma v interpretaciji migracij v obdobju sprememb migracijske in begunske zakonodaje v Sloveniji (2015-2019). Analiza pokaže na podobnosti in razlike v distribuciji populističnih antagonizmov med tabloidnim in netabloidnim tiskom: v obeh primerih je najbolj prisoten antagonizem ‘drugosti’, ki razmejuje večinsko nacionalno prebivalstvo od etničnega (nekompatibilnega) drugega, medtem ko se omenjeni populistični antagonizem v tabloidnem tisku v večji meri povezuje s protimigracijskim okvirom upovedovanja in se artikulira v kombinaciji z afektom strahu.

Članek Medijski populizem in afektivno novinarstvo: časopisni komentar o »begunski krizi«.