FILOZOFSKI VESTNIK

Članek / Sklop tematskih znanstvenih člankov z naslovom ‘Politics and Action’

V najnovejši angleški izdaji revije Filozofski vestnik 42/1 (2021),  je izšel sklop tematskih znanstvenih člankov raziskovalcev in raziskovalk projekta Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti z naslovom ‘Politics and Action’. Objavljeni teksti so: Arendt, Koselleck, and Begreifen: Rethinking Politics and Concepts in Times of Crisis, Vlasta Jalušič; Arendt’s Break with the Liberal Imaginary of Society, Gorazd Kovačič; The Concept of Emancipation as Political Action (Marx, Arendt, Rancière), Lana Zdravković; “To Act or Not to Act”: Arendt, Hegel, and Shakespeare on Action, Mirt Komel; Towards Biopolitics beyond Life and Death: The Virus, Life, and Death, Toni Čerkez, Martin Gramc. Teksti so javno dostopni tukaj.