Politicising and gendering care for older people

Poglavje / Policy controversies in the Long- Term Care Act in Slovenia

Pri založbi Manchester University Press je izšel mednarodni zbornik Politicising and gendering care for older people. Multidisciplinary perspectives from Europe, ki prinaša kritični vpogled v procese politizacije in ospoljenja skrbi za starejše ljudi. V desetih poglavjih avtorice_ji analizirajo, kako se skrb spreminja v času in prostoru, ter kako se procesi politizacije in ospoljenja skrbi prekrivajo, si nasprotujejo ali se medsebojno krepijo, hkrati pa vodijo k večji (ne)enakosti spolov na različnih ravneh. Majda Hrženjak, Jana Mali in Vesna Leskošek so prispevale poglavje Policy controversies in the Long- Term Care Act in Slovenia, v katerem analizirajo tri osnovne storitve – institucionalno oskrbe, oskrbovalca družinskega člana in denarni prejemek – ki jih vzpostavlja Zakon o dolgotrajni oskrbi. Avtorice v analizi uporabljajo tri koncepte kot ključne za vpliv dolgotrajne oskrbe na  enakost spolov, in sicer (de)familizacijo, (de)institucionalizacijo in javne storitve. Analiza pokaže, da ukrepi, kot so zastavljeni v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, sprožajo številne dileme in potencialne problematične razvoje, kot so podružinjenje in deprofesionalizacijo oskrbe, domestifikacijo žensk, širjenje sive ekonomije in prekarnih oblik skrbstvenega dela. Razloge za takšen rezultat 20-letne politizacije Zakona o dolgotrajni oskrbi vidijo v napetostih in protislovjih vsakokratne družbene organizacije oskrbe, ki predstavlja prizorišče mnogoterih konfliktnih interesov, zato je pri oblikovanju rešitev nujna široka in odprta javna razprava.