social sciences naslovka

Članek / Reported User-Generated Online Hate Speech: The ‘Ecosystem’, Frames, and Ideologies

Iztok Šori (Mirovni inštitut) in Vasja Vehovar (Fakulteta za družbene vede) sta v reviji Social Sciences objavila članek, v katerem analizirata sovražni govor, ki so ga internetni uporabniki in uporabnice prijavili Spletnemu očesu. Posebej se posvečata sovražnemu govoru do migrantov, ki so bili v zadnjih letih najbolj napadana skupina. Kot ugotavljata, je glavna diskurzivna značilnost prijavljenega sovražnega govora rešitev (prognoza), ki praviloma vključuje grožnjo z ekstremnim nasiljem ali smrtjo. Druga ključna značilnost so reference na različne oblike orožja in nacistične zločine iz druge svetovne vojne, kar kaže na skrajno desna ideološka prepričanja avtorjev. Tretja značilnost so metafore, ki jih avtorji uporabljajo z namenom vzbujanja gnusa do migrantov, da bi jih predstavili kot kulturno manjvredne in vzbudili strah pred njihovim domnevnim nasilnim vedenjem. V primerjavi z ostalimi diskurzivnimi elementi je opis problema (diagnoza) v analiziranih izjavah veliko manj pogost. Diagnoze predstavljajo migrante kot grožnjo na podoben način kot politični populistični diskurzi in jih dopolnjujejo v ponujanju »končnih« rešitev.

Članek Reported User-Generated Online Hate Speech: The ‘Ecosystem’, Frames, and Ideologies je prosto dostopen.